• RDM
 • Rabu, 03 Maret 2021

  Struktur Guru dan Pegawai Madrasah Aliyah Al-Ma'ruf Margodadi 2021 / 2022


  Untitled Document

  NO
  NAMA
  JABATAN
  1      KAMAD
  2   LEGINEM, S.Pd

     WAKA KURIKULUM
  Guru Biologi
  3
      WAKA KESISWAAN
  Guru Fikih
  Guru Bahasa Arab
  4
      WAKA SASPRAS
  Guru Biologi
  5
      BENDAHARA
  6
      Ka. TU
  7

  ERLI NOVIANTI, S.Kom

      TU
  8
      Operator
  9

     Ka. Perpustakaan
       10    

  BAGAS ADI M

     Office Boy


  DEWAN GURU

  NO
  NAMA
  GURU MATA PELAJARAN
  1
      Geografi
  2
       Bahasa Arab
  3
     Sejarah
  4
     Bahasa Indonesia
  5
      Fisika dan Matematika
  6

  7
      Tinkom
  8
  9
      Matematika
  10

  ITA WIDYA ASTUTI, S.Pd

      PKn 12
  11

  MAHFUDDIN, S.Pd.I

   
  Bahasa Arab
  Wali Kelas X-IIS-1
  Pembina OSIS

  12


  13


      
  14

      Penjaskes
  15

    
  16

    
  17

  18

  19

      Sosiologi
  20
      Kimia
  21

    
  22
      SKI
  23


  24

  UKHTI KHOLIFATUL AWALIYAH, S.Pd

      Bhs. Inggris
  25

  26

  27

  28

  RIRIN RETNOWATI, S.E
      Ekonomi
  29

  NUKE ADISTI R, S.Pd
      PKn
  30
      PenJasKes
  31

  32
      
  Comments

  MA. Al-Ma'ruf Margodadi

  Kepala Madrasah

  MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .