• RDM
 • Senin, 22 Oktober 2018

  Juara Tari Kreasi GEBYAR MA AL-MA'RUF 2018

  Margodadi, 22 Oktober 2018

  Juara Tari Kreasi GEBYAR MA AL-MA'RUF 2018
  Juara 1 dengan perolehan nilai 243 diraih oleh peserta dengan no urut 11 dari SMA N 2 Kotaagung

  Juara 2 dengan perolehan nilai 230 diraih oleh peserta dengan no urut 4 dari SMA N 2 Kotaagung

  Juara 3 dengan perolehan nilai 218 diraih oleh peserta dengan no urut 8 dari SMK MULTAZAM  Comments

  MA. Al-Ma'ruf Margodadi

  Kepala Madrasah

  MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .