• RDM
 • Senin, 22 Oktober 2018

  Juara Solo Song GEBYAR MA AL-MA'RUF 2018

  Margodadi, 22 Oktober 2018

  Juara Solo Song GEBYAR MA AL-MA'RUF 2018  Selamat atas prestasi yang di peroleh. oleh para peserta lomba solo song diantaranya :

  Lomba solo song tingkat SMA

  Juara 1 dengan perolehan nilai 990 diraih oleh peserta dengan no urut 20 dari SMK MUH. GISTING

  Juara 2 dengan perolehan nilai 985 diraih oleh peserta dengan no urut 19 dari MA MATHLAUL ANWAR

  Juara 3 dengan perolehan nilai 965 diraih oleh peserta dengan no urut 11 dari MA PEMNU A.  Lomba solo song tingkat SMP

  Juara 1 dengan perolehan nilai 930  diraih oleh peserta dengan no 06 urut  dari MTs PEMNU PA

  Juara 2 dengan perolehan nilai 865 diraih oleh peserta dengan no 05 urut  dari MTs MIFTAHUL HUDA

  Juara 3 dengan perolehan nilai 815 diraih oleh peserta dengan no 03 urut  dari MTs AL-MA'RUF

  Comments

  MA. Al-Ma'ruf Margodadi

  Kepala Madrasah

  MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .