• RDM
 • Jumat, 09 Juni 2017

  BUKU PEGANGAN GURU DAN SISWA MAPEL PAI  Buku Pegangan Guru dan Buku Siswa Mapel PAI dan Bahasa Arab Untuk Madrasah Aliyah (MA)

  Buku Pegangan Guru Mapel PAI Dan Bahasa Arab Kurikulum 2013 Untuk Madrasah Aliyah Kelas 10 :
  Buku Pegangan Siswa Mapel PAI Dan Bahasa Arab Kurikulum 2013 Untuk Madrasah Aliyah Kelas 10 :

  sumber : http://www.info-madrasah.com/2016/05/buku-pegangan-guru-dan-buku-siswa-mapel_7.html
  Comments

  MA. Al-Ma'ruf Margodadi

  Kepala Madrasah

  MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .