• RDM
 • Senin, 20 Februari 2017

  STRUKTUR ORGANISASI MA AL-MA'RUF MARGODADI TAHUN PELAJARAN 2021/2022

  STRUKTUR ORGANISASI

  MA AL-MA'RUF MARGODADI TP. 2021/2022


  Comments

  MA. Al-Ma'ruf Margodadi

  Kepala Madrasah

  MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .