• RDM
 • Selasa, 03 Mei 2016

  Penerimaan Peserta Didik Baru MA Al-Ma'ruf Margodadi TP. 2016/2017

  Penerimaan Peserta Didik Baru 

  MA Al-Ma'ruf Margodadi TP. 2016/2017


  Comments

  MA. Al-Ma'ruf Margodadi

  Kepala Madrasah

  MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .