• RDM
 • Senin, 18 April 2016

  GEBYAR MA AL-MA'RUF 2016

  GEBYAR MA AL-MA'RUF 2016  Comments

  MA. Al-Ma'ruf Margodadi

  Kepala Madrasah

  MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .