• RDM
 • Senin, 07 Maret 2016

  Kepala Madrasah
  NAMA   M. GHUFRON, S.Pd.I
  NUPTK / PEG ID  1447759660200042
  Tempat. Tgl Lahir  Talang Padang, 15/01/1981
  Pendidikan  S.1
  Bidang Study Akidah Akhlak
  Facebook
  Comments

  MA. Al-Ma'ruf Margodadi

  Kepala Madrasah

  MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .