• RDM
 • Senin, 07 Maret 2016

  Desan Guru 25
  NAMA   AZIZ MUDAKIR, S.Pd.I
  NUPTK / PEG ID
  Tempat Tgl. Lahir  Blitar, 19/05/1990
  Pendidikan  S.1
  Bidang Study Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
  Facebook
  Comments

  MA. Al-Ma'ruf Margodadi

  Kepala Madrasah

  MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .