• RDM
 • Senin, 07 Maret 2016

  Desan Guru 12
  NAMA   ANDRI PERMANA, S.Pd
  NUPTK / PEG ID  10805266190001
  Tempat Tgl. Lahir  Margoyoso, 07/04/1990
  Pendidikan  S.1
  Bidang Study PPKn
  Facebook
  Comments

  MA. Al-Ma'ruf Margodadi

  Kepala Madrasah

  MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .