• RDM
 • Senin, 07 Maret 2016

  Desan Guru 10
  NAMA   AHMAD TAUFIK, S.Hum
  NUPTK / PEG ID  10805266187002
  Tempat Tgl. Lahir  Margodadi, 01/01/1987
  Pendidikan  S.1
  Bidang Study Kesenian
  Facebook
  Comments

  MA. Al-Ma'ruf Margodadi

  Kepala Madrasah

  MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .