• RDM
 • Selasa, 10 Juni 2014

  PENERIMAAN SISWA BARU MA AL-MA'RUF MARGODADI TAHUN PELAJARAN 2014/2015

  PENERIMAAN SISWA BARU MA AL-MA'RUF MARGODADI TAHUN PELAJARAN 2014/2015

  Comments

  MA. Al-Ma'ruf Margodadi

  Kepala Madrasah

  MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .