• RDM
  • Kamis, 28 Februari 2013

    Comments

    MA. Al-Ma'ruf Margodadi

    Kepala Madrasah

    MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .