• RDM
  • Senin, 14 Januari 2013


    Comments

    MA. Al-Ma'ruf Margodadi

    Kepala Madrasah

    MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .