• RDM
 • Kamis, 08 Maret 2012

  Guru dan Pegawai MA AL-MA'RUF Margodadi 2018
  Untitled Document

  NO
  NAMA
  JABATAN
  1

      KAMAD
  2

   YUNI SULISWANTI, M.Pd

     WAKA KURIKULUM
  Guru Ekonomi
  3
      WAKA KESISWAAN
  Guru Akidah Akhlak
  4
      WAKA SASPRAS
  Guru Biologi
  5
      BENDAHARA
  6
      Ka. TU
  7

  ERLI NOVIANTI, S.Kom

      TU
  8
      Operator
  9
     Ka. Perpustakaan
       10    
     Office Boy


  DEWAN GURU

  NO
  NAMA
  GURU MATA PELAJARAN
  1
      Geografi
  2
       Bahasa Arab
  3
     Sejarah
  4
     Bahasa Indonesia
  5
      Fisika dan Matematika
  6

  7
      Tinkom
  8
  9
      Matematika
  10

  ITA WIDYA ASTUTI, S.Pd

      PKn 12
  11

  MAHFUDIN, S.Pd.I

   
  Bahasa Arab
  Wali Kelas X-IIS-1
  Pembina OSIS

  12


  13


      
  14
      Penjaskes
  15

    
  16

    
  17

  18

  19
      Sosiologi
  20
      Kimia
  21

    
  22
      SKI
  23

  AYU ULFA H.Y . S.Pd

      KIMIA
  Wali Kelas XII-IPA-2
  24

  UKHTI KHOLIFATUL AWALIYAH, S.Pd

      Bhs. Inggris
  25

  26

  27

  28

  RIRIN RETNOWATI, S.E

      Ekonomi
  29

  NUKE ADISTI R, S.Pd

      PKn
  30

  31

  32
      Security
  Comments

  MA. Al-Ma'ruf Margodadi

  Kepala Madrasah

  MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .