• RDM
 • Senin, 27 Februari 2012

  ISTIGHOSAH BERSAMA KELAS XII MENJELANG UN TAHUN 2012

  Menjelang persiapan pelaksanaan UN tahun 2012 siswa siswi kelas XII IPS mengadakan istighozah bersama agar diberikan kemudahan dalam menghadapi Ujian Nasional dan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.
  Comments

  MA. Al-Ma'ruf Margodadi

  Kepala Madrasah

  MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .