• RDM
 • Kamis, 19 Oktober 2000

  Grafik Perkembangan MA Al-Ma'ruf Margodadi

  Comments

  MA. Al-Ma'ruf Margodadi

  Kepala Madrasah

  MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .